Vilka är fördelarna med att outsourca kundservice?

2023-11-21

I den konkurrensutsatta affärsvärlden vi lever i idag så är det av yttersta vikt för företag att kunna erbjuda en effektiv och tillförlitlig kundservice. Men vad gör man om man inte får tiden att räcka till?

För företag som vill frigöra interna resurser och fokusera på sin kärnverksamhet kan outsourcing av kundservice vara ett kostnadseffektivt alternativ. Detta kan inkludera tjänster som svarsservice och telefonpassning – vilka kan hanteras effektivt av ett externt företag.

Det är dock viktigt att notera att outsourcing av kundservice inte är en lösning som passar alla. Varje företag är unikt och det finns många faktorer att överväga innan ett beslut fattas.

Stor avlastning

Outsourcing av kundservice kan ge ditt företag en betydande avlastning. Med hjälp av specialiserade kontaktcenter kan ditt företag hantera en hög volym av kundserviceärenden utan att behöva belasta de interna resurserna. Detta frigör tid och energi som istället kan användas för att fokusera på företagets kärnverksamhet.

Förutom att hantera kundserviceärenden kan dessa kontaktcenter även erbjuda tjänster som svarsservice och telefonpassning. Dessa tjänster kan vara särskilt värdefulla för mindre företag som kanske inte har resurserna att hantera dessa uppgifter internt.

Kundservice som är tillgänglig dygnet runt

En av de största fördelarna med att outsourca kundservice till ett kontaktcenter är att det ger företag möjlighet att erbjuda kundservice dygnet runt. Detta är särskilt viktigt i dagens globaliserade värld där företag ofta har kunder i olika tidszoner, t.ex. om företaget säljer produkter eller tjänster online.

Genom att anlita en svarsservice som är tillgänglig 24/7 kan företag säkerställa att deras kunder alltid kan få hjälp när de behöver det – oavsett tid på dygnet. Detta ger ett väldigt professionellt och bra intryck på kunderna vilket alltid uppskattas.

Kostnadseffektivt alternativ

För många företag kan outsourcing av support vara ett mycket kostnadseffektivt alternativ. Genom att anlita ett externt kontaktcenter för att hantera all kundservice ås kan företag spara betydande summor pengar på löner, utbildning och hyror för lokaler.

Dessutom kan företag dra nytta av den omfattande erfarenhet och expertis som dessa specialiserade kontaktcenter har – vilket kan bidra till att förbättra kvaliteten på kundservicen och därmed öka kundnöjdheten.

Väldigt skalbart

Med hjälp av ett kontaktcenter kan företag snabbt och enkelt skala upp eller ner sin kundservice efter behov. Detta kan vara särskilt fördelaktigt under högsäsonger eller under en oväntad ökning av kundförfrågningar då det kan vara svårt för ett företag att snabbt anpassa sin interna kundservicekapacitet.

Företag behöver i detta fall inte oroa sig för att anställa eller avskeda personal baserat på fluktuationer i kundförfrågningar. Istället kan de lita på att deras kontaktcenter har tillräckligt med personal för att hantera alla inkommande samtal.

Hur vet man om detta är rätt för sitt egna företag?

Att avgöra om outsourcing av kundservice är rätt för sitt egna företag så krävs det att man gör en noggrann analys av både de interna resurserna och företagets övergripande mål. Först och främst bör du som företagsledare bedöma er nuvarande kundservice. Är de interna teamen överbelastade? Är kvaliteten på tjänsten konsekvent eller varierar den? Svaret på dessa frågor kan peka på ett behov av extern hjälp.

Därefter är det viktigt att överväga kostnaden för att upprätthålla en intern kundservice jämfört med kostnaden för att outsourca. Om kostnaderna för intern drift är högre, utan motsvarande fördelar i servicekvalitet eller effektivitet, kan outsourcing vara en ekonomiskt fördelaktig lösning.

Slutligen bör man överväga flexibilitet och skalbarhet. Outsourcing kan erbjuda större flexibilitet för att hantera varierande volymer av ärenden , vilket kan vara särskilt värdefullt för företag i tillväxtfasen eller de som upplever säsongsvariationer i efterfrågan.