Vad får man lära sig i en första hjälpen-kurs?

2024-02-14

Första hjälpen-kurser är bland de viktigaste utbildningarna som man kan gå. Det ger deltagarna kunskaper och färdigheter för att kunna ge omedelbar vård till personer som råkat ut för olyckor eller akuta hälsoproblem.

Men vad innefattar en första hjälpen kurs? Innehållet i dessa kurser kan variera beroende på kursens omfattning och målgrupp. Det finns kurser som är utformade för nybörjare utan tidigare erfarenhet inom området, och det finns även mer avancerade utbildningar som riktar sig till de som redan har grundläggande kunskaper eller som arbetar inom yrken där första hjälpen är en viktig del av arbetsuppgifterna.

Hjärt-lungräddning (HLR)

Ett centralt inslag i alla första hjälpen kurser är utbildning i hjärt-lungräddning (mer känt som HLR). Denna livräddande teknik är avgörande för att ge första hjälpen till personer som drabbats av hjärtstopp. HLR kombinerar bröstkompressioner med konstgjord andning, vilket syftar till att upprätthålla cirkulationen av blod och syre i kroppen tills professionell medicinsk hjälp kan ta över.

Det finns olika nivåer av HLR-utbildning beroende på kursens omfattning. Vissa första hjälpen kurser fokuserar på grundläggande HLR-tekniker, medan andra kan inkludera användningen av hjärtstartare.

Hantering av vanliga sjukdomsfall

Utöver de grundläggande färdigheterna i livräddande åtgärder som HLR, är hantering av vanliga sjukdomsfall en annan viktig del i många första hjälpen-kurser. Dessa delar är avsedda att förbereda deltagarna på att hantera olika sjukdomstillstånd som de kan stöta på i vardagen.

En typisk första hjälpen-kurs kan till exempel innehålla information och praktiska tips om hur man hanterar akuta situationer relaterade till sjukdomar som astma och diabetes. Dessa är vanliga tillstånd som kan leda till allvarliga och ibland livshotande situationer om de inte hanteras korrekt.

Stoppa blödningar

Ett annan vanligt förkommande moment i många första hjälpen utbildningar är tekniker för att stoppa blödningar. Att kunna hantera blödningar effektivt är såklart väldigt viktigt eftersom livshotande blödningar kräver snabb och korrekt insats.

Grundläggande metoder för att kontrollera blödningar som ingår i många utbildningar är följande:

Direkt tryck. Detta är den mest grundläggande och ofta den mest effektiva metoden för att kontrollera blödningar. Det innebär att man applicerar tryck direkt på såret med hjälp av en ren kompress eller en ren handduk.

Tryckförband. Denna teknik används när direkt tryck inte är tillräckligt för att stoppa blödningen. Ett tryckförband består av ett material som fästs tätt över såret för att upprätthålla konstant tryck på blödningsplatsen.

Sårpackning. För djupa eller kraftigt blödande sår kan sårpackning vara nödvändig. Detta innebär att fylla såret med steril gasbinda eller annat material och sedan applicera tryck.

Tourniquet. En tourniquet är ett verktyg som används för att stoppa arteriella blödningar genom att applicera tryck på en lem ovanför en svår blödning. Denna metod är speciellt användbar vid svåra blödningar och bör endast användas när andra metoder för att stoppa blödningen inte är effektiva.

Identifiera vanliga livshotande skador och sjukdomar

Förutom praktiska färdigheter innehåller även första hjälpen-kurser ofta en teoretisk del som fokuserar på att identifiera vanliga livshotande skador och sjukdomar. Denna kunskap är viktig för att snabbt kunna bedöma situationens allvar och vidta rätt åtgärder.

I dessa delar av försa hjälpen kurser lär sig deltagarna ofta följande:

Känna igen tecken och symptom på allvarliga skador. Detta inkluderar skador som kan leda till allvarliga konsekvenser om de inte behandlas snabbt, såsom huvudskador, ryggskador, svåra frakturer och interna blödningar.

Identifiera symptom på akuta sjukdomar. Kursdeltagarna lär sig att känna igen tecken på potentiellt livshotande sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, svår astma och diabetes.

Prioritera vård vid flera skadade. I situationer med flera skadade individer är det viktigt att kunna prioritera vård baserat på hur allvarliga deras skador är.

Hur man ska agera i nödsituationer

Slutligen får man i många kurser även lära sig hur man ska agera i nödsituationer, vilket är en av de mest kritiska aspekterna av första hjälpen. Dessa delar av utbildningen fokuserar inte bara på de praktiska sakerna som behövs för att hjälpa någon i nöd, utan även på betydelsen av att hålla sig lugn och samlad under press.

En viktig del av dessa delar brukar även innefattar att effektivt larma 112, där deltagarna får lära sig att ge nödvändig och exakt information till räddningstjänsten, vilket är avgörande för att snabb hjälp ska kunna sändas till platsen. Denna del brukar även täcka hur man hanterar den egna stressnivån och behåller lugnet vid en nödsituation.