Hur mycket kostar en fasadmålning?

2023-10-26

En väsentlig aspekt av att äga ett hem är att underhålla och förbättra husets utsida. Ett av de mest effektiva sätten att förnya och förbättra husets utseende och skydda det mot väder och vind är genom en ny fasadmålning. Men innan du dyker ner i detta projekt är det viktigt att förstå vad det kan kosta.

Priset för fasadmålning kan variera kraftigt beroende på en rad olika faktorer, inklusive husets storlek, fasadens material och skick, typen av färg som används och om du planerar att utföra arbetet på egen hand eller inte.

Vad kostar det att anlita en målare för att måla om huset?

Det kan vara en stor investering att anlita en erfaren och bra målare för att måla om ditt hus, men det kan samtidigt spara dig tid och resultera i ett mer hållbart och professionellt utförande. Kostnaden för att anlita en målare kan variera beroende på flera faktorer, inklusive målarens erfarenhet och kompetens, husets storlek och skick, och den typ av färg som ska användas.

När du beräknar kostnaden för att anlita en målare är det viktigt att överväga hur mycket arbete målaren faktiskt kan utföra per timme. En erfaren och effektiv målare kan i regel måla omkring två till fyra kvadratmeter per timme. Om vi antar att du betalar 600 kronor per timme och att målaren målar två kvadratmeter i timmen, skulle det innebära en kostnad på 300 kronor per kvadratmeter.

Det är dock viktigt att notera att detta är en grundläggande beräkning, och det finns många andra faktorer som kan påverka den faktiska kostnaden. Till exempel kan det vara dyrare att måla om äldre hus med skadad eller sliten fasad, eller hus med komplexa detaljer.

Dessutom kan kostnaden för färg och andra material, samt eventuella extra kostnader för till exempel ställningar eller skyddsutrustning, läggas till den totala kostnaden. Om du bor i Stockholm kan du enkelt komma i kontakt med företag som utför fasadmålning / måla fasad Stockholm eftersom de finns så pass många olika aktörer där – men även om du bor i någon annan stad eller på annan ort bör det inte vara några problem då det finns en mängd olika företag som erbjuder denna tjänst över hela landet.

Vad kostar färgen?

När det kommer till kostnaden för färgen är det viktigt att notera att priset kan variera beroende på typen av färg du väljer. Akrylatfärg, som är den vanligaste varianten av färg för träfasader, kostar i regel mellan 130 till 240 kronor per liter.

Det är också viktigt att överväga hur mycket färg du faktiskt kommer att behöva. En liter akrylatfärg räcker vanligtvis till att täcka åtta kvadratmeter. Så om du till exempel har en fasad på 80 kvadratmeter skulle du behöva 10 liter färg. Om vi tar det högsta priset per liter (240 kronor), skulle det betyda en total kostnad på 2 400 kronor för färgen.

Vad kostar det att måla om på egen hand?

Det kan vara ett kostnadseffektivt alternativ att måla om fasaden själv, men det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är färgen som kostar. Även om du kan spara kostnaden för att anlita en målare finns det fortfarande andra utgifter att överväga.

För det första måste du köpa färg. Priset på färg kan som sagt variera beroende på kvalitet och märke, men ligger som vi skrev ovanför mellan 130 till 240 kronor per liter.

För det andra, behöver du också rätt verktyg och utrustning för att utföra jobbet. Detta inkluderar penslar, rullar, maskeringstejp och skyddsutrustning. Dessutom, om ditt hus är högt, kommer du att behöva stegar eller till och med byggställningar. Dessa kan vara dyra att hyra.

Du kan göra avdrag om du anlitar målare

Det kan initialt verka som en dyrare lösning att anlita en professionell målare för fasadmålningen, men det finns ekonomiska fördelar att ta hänsyn till. En av dessa fördelar är möjligheten att göra avdrag för arbetskostnaden.

I Sverige, om du anlitar en målarfirma för att måla om ditt hus, kan du dra nytta av rotavdraget. Rotavdraget innebär att du kan dra av 30 % av arbetskostnaden direkt på din faktura. Denna skattereduktion är till för att främja sysselsättningen inom hantverksbranschen och göra det mer ekonomiskt attraktivt för husägare att anlita professionella hantverkare för renoveringsarbeten.

Det är viktigt att notera att detta avdrag endast gäller om du anlitar en extern målare. Om du väljer att göra jobbet själv kommer du inte att kunna dra nytta av denna skattereduktion.