Hur mycket kan man spara på att måla om huset på egen hand?

2024-05-19

Hur mycket kan man faktiskt spara genom att måla om huset på egen hand? Ja, detta är nog något som en hel del husägare funderare över i samband med att det börjar bli dags för att måla om fasaden.

Det finns många fördelar med att måla om huset själv – allt från kostnadsbesparingar till den tillfredsställelse som kommer från att ha genomfört ett så stort projekt på egen hand. I denna artikel utforskar vi hur mycket du faktiskt kan spara och ger tips och råd för att hjälpa dig genom hela processen.

Du sparar mycket på arbetskostnaden

Att måla om huset själv innebär en betydande besparing på arbetskostnaden. Genom att utföra jobbet själv slipper du betala målarens timlön, vilket kan vara en betydande utgift.

För att illustrera besparingen kan vi räkna på följande sätt:

Målare burkar i snitt ta mellan 400 och 700 kronor per timme och klarar av att måla mellan 2 och 5 kvadratmeter per timme. Detta prisspann visar tydligt hur mycket du kan spara genom att utföra arbetet själv. Särskilt i större projekt där ytan som ska målas är omfattande kan dessa besparingar bli betydande och göra en stor skillnad i den totala kostnaden för ommålningen av ditt hus.

Materialkostnaden är densamma

När du beslutar att måla om ditt hus själv är det viktigt att förstå att även om du sparar pengar på arbetskostnader, förblir materialkostnaderna i stort sett oförändrade. Kostnaden för färg och tillhörande material är i princip densamma oavsett om arbetet utförs av dig eller någon annan. En liter färg täcker ungefär 7 kvadratmeter yta och priset kan variera mellan 300 och 400 kronor beroende på färgens märke och kvalitet.

Det är därför avgörande att noggrant planera inköpen och beräkna hur mycket färg som behövs för att täcka hela huset. Genom att köpa rätt mängd färg från start kan du undvika onödiga utgifter för ytterligare färgköp.

Kostnad för byggställning

I många fall krävs en byggställning för att nå de högre delarna av fasaden på ett säkert och effektivt sätt. Kostnaden för att hyra byggställning kan variera beroende på flera faktorer såsom storleken på huset och hur länge ställningen behövs.

Hyran för byggställning är en kostnad som måste inkluderas i budgeten för målningsprojektet om du ska genomföra arbetet på egen hand. Priset för hyra kan ligga någonstans mellan ett par tusen till flera tusen kronor per vecka. Det är därför klokt att noggrant planera målningsarbetet för att minimera tiden ställningen behövs och därmed hålla nere kostnaderna. Kom också ihåg att tänka på säkerheten när du använder en byggställning.

Är det värt besparingen?

Att måla om huset på egen hand kan definitivt leda till betydande besparingar, särskilt när det gäller arbetskostnader. Det är dock viktigt att väga dessa ekonomiska fördelar mot den tid och det arbete som krävs. Ommålning av ett helt hus är en omfattande uppgift som kräver noggrann planering och noggrant utförande.

För den som är beredd att lägga ner den tid och energi som krävs kan det mycket väl vara värt att ge sig på detta på egen hand. Däremot för de som känner att tiden och ansträngningen inte är värt de potentiella besparingarna finns alternativet att anlita en målare (på t.ex. nacka-malare.se eller på en annan webbplats som är skapad av en målare i just det område där du bor).