Hur många milliliter är en kopp?

2023-07-31

Hur många milliliter är en kopp? Att definiera vad vi menar när vi säger ”kopp” kan vara en förvirrande. Det snabba svaret på frågan är dock att volymen på en kopp kan variera. Det kan vara allt från 150 till 250 milliliter när det kommer till de gamla måttenheterna från förr, men när vi refererar till koppar som vi dricker ur är det inte ovanligt att dessa innehåller mer volym än detta.

Till vardags omväxlas ofta även ”kopp” och ”mugg” med varandra, vilket kan leda till viss förvirring. Till exempel, hur förhåller sig en kaffekopp till en temugg i storlek? Är en kopp kaffe större än en mugg med te, eller är det tvärtom? Och vilken roll spelar det när vi försöker att omvandla ”en kopp” till ett mer exakt mätvärde, som milliliter? Vi går igenom allt du behöver ha koll på här nedanför.

Hur ser skillanden ut för de gamla måttenheterna tekopp och kaffekopp?

I många recept från förr kan man ofta stöta på måttenheter som ”en tekopp” eller ”en kaffekopp”. Dessa termer kan vara förvirrande, särskilt eftersom de används mindre ofta i moderna recept. Men även i gamla recept innebär dessa två koppar specifika volymer.

En tekopp i äldre recept refererar ofta till en volym av 250 milliliter. Å andra sidan, är en kaffekopp endast på en volym av 150 milliliter.

Hur många milliliter rymmer koppar och muggar som vi dricker ur?

I våra moderna hushåll är koppar och muggar vi dricker ur ofta större än de traditionella storlekarna vi har nämnt tidigare. Det är särskilt tydligt när vi tittar på de populära, generösa muggarna och kopparna vi använder för våra favoritdrycker: kaffe och te.

En typisk mugg eller kopp för kaffe i våra hem rymmer nu oftast omkring 350 milliliter vätska, vilket är mer än dubbelt så mycket som en traditionell kaffekopp som används i gamla recept. Detta avspeglar förändringen i våra dryckesvanor över tiden, där vi nu föredrar större mängder kaffe i en sittning än vad man kanske gjorde förr i tiden.