Hur går en dränering till?

2024-03-21

Oavsett om du planerar att själv dränera runt huset eller bara vill få en större inblick i hur allt fungerar så är det viktigt att förstå dräneringsprocessens grunder.

Dränering är viktigt för att skydda fastighetens grund från vattenskador, mögel och andra fuktrelaterade problem. Genom att leda bort vatten från byggnadens grund hjälper en korrekt utförd dränering till att förlänga husets livslängd och bevara dess strukturella integritet.

Så dränerar man – steg för steg

Dränering runt huset är en process som är uppdelad i flera olika moment. Här följer en steg för steg-guide som beskriver hur man går tillväga för att säkerställa en korrekt dränering.

1. Rensa och gräv

Det första steget är att rensa området runt husets grund från växter, rötter och andra föremål som kan vara i vägen. Därefter påbörjas grävningsarbetet där man gräver en schakt runt huset ner till grunden. Djupet och bredden på schakten anpassas efter husets storlek och de specifika markförhållandena.

2. Installera nya dräneringsrör och blästring

Efter att schakten är utgrävd placeras nya dräneringsrör ut. Dessa rör ska ha en tillräcklig dimension för att kunna hantera väntad vattenmängd och vara av ett material som tål jordens tryck och fukt. Runt rören läggs blästring, vilket är ett lager av grovkornigt material som underlättar vattenavledningen.

3. Täckning av dräneringsrören

Sedan täcker man dräneringsrören med ytterligare blästring eller med en geotextil som agerar som ett filter. Detta lager förhindrar att jord och smuts tränger ner till rören och säkerställer att vatten kan flöda fritt.

4. Fuktskydd monteras

För att ytterligare skydda husets grund mot fukt installeras ett fuktskydd. Det kan vara en fuktskyddsmatta som monteras på utsidan av grundmuren eller en sprutning av fuktspärrande material. Detta steg är avgörande för att minimera risken för fuktskador på grundmuren.

5. Återfyllnad av schaktet

Efter att fuktskyddet är på plats återfylls schakten. Här är det viktigt att att återfyllnaden utförs noggrant för att förhindra sättningar som kan påverka dräneringens effektivitet.

6. Installation av dagvattenrör

För att leda bort dagvatten från tak och andra ytor installeras dagvattenrör som kopplas till dräneringssystemet eller leds ut till en lämplig plats i terrängen.

7. Man gör ett frånfall

I det sista steget säkerställer man att det finns ett korrekt frånfall från huset för att effektivt avleda vatten. Frånfallet är viktigt för att undvika vattenansamlingar nära husgrunden som kan leda till fuktproblem.

Bäst att anlita ett externt företag

Att utföra en dränering är, som du kanske kan konstatera själv, ett omfattande arbete som kräver kunskap och innefattar flera moment. Varje steg i processen är viktigt och felaktigheter eller slarv kan leda till kostsamma konsekvenser.

Om du känner den minsta osäkerhet kring något av stegen i dräneringsprocessen är det bästa rådet att anlita ett företag som kan detta. Det finns kunniga aktörer över hela landet, och vilka som finns tillgängliga för dig beror helt på var du bor nånstans.

Men som exempel kan vi kolla på Göteborgsområdet. Där kan du vända dig till aktörer som t.ex. markarbete-goteborg.se för att få kontakt med ett företag som har den expertis som krävs för att genomföra en dränering Göteborg på ett effektivt och säkert sätt. Men givetvis finns det även många andra, och det är också viktigt att jämföra flera alternativ.