Checklista vid poolbygge i Stockholm (saker du behöver känna till)

2024-03-22

Många drömmer om att ha en egen pool i trädgården. I Stockholm, där somrarna både kan vara varma och långa, ökar intresset för att bygga en egen pool där man kan svalka sig under de soliga dagarna.

Innan du påbörjar ditt poolprojekt finns det dock en rad viktiga aspekter att beakta – allt från val av pooltyp och placering till bygglov och underhåll. Det du bör komma ihåg är att det krävs en noggrann planering för att säkerställa att allt går enligt plan.

Budget

En noggrann kalkyl av budgeten för ditt poolprojekt är A och O innan byggstart. En välplanerad budget hjälper dig att hålla kostnaderna under kontroll och undvika oväntade utgifter. Börja med att skaffa dig en översikt över alla kostnader som poolbygget medför. Detta inkluderar inte bara själva poolen utan även markarbete, installation, vattenreningssystem och eventuell uppvärmning.

Tänk på att det finns olika prisklasser för pooler beroende på material, storlek och poolbyggare. Kom ihåg att en större och mer exklusiv pool innebär högre kostnader, både initialt och på sikt. Det är även viktigt att budgetera för löpande kostnader som underhåll, rengöring och drift. Energiförbrukning för uppvärmning och vattenrening kan påverka din månatliga budget så räkna med detta i din långsiktiga ekonomiska plan.

Plats

Valet av plats för din pool är en av de första och mest avgörande besluten du kommer att göra. Det är avgörande att tänka strategiskt och väga in flera faktorer. För det första bör poolen placeras där den får optimalt med solljus under dagen vilket är fördelaktigt både för vattentemperaturen och för badupplevelsen. Samtidigt bör du undvika platser där löv och annat skräp lätt kan blåsa ner i vattnet vilket kan leda till ökat underhåll.

Tänk också på tillgängligheten och hur poolområdet kommer att integreras med resten av trädgården eller uteplatsen. Det är även viktigt att se till att poolen inte ligger för nära tomtgränsen då detta kan innebära komplikationer med bygglov eller arga grannar.

Pooltyp

Valet av pooltyp är bland de första och mest basala besluten i ditt poolprojekt. Det finns flera olika typer av pooler att välja mellan och varje typ har sina egna för- och nackdelar.

När du väljer pooltyp är det viktigt att tänka på hur poolen kommer att användas. Är det för avkoppling familjeaktiviteter eller kanske för att träna simning? Svaret på dessa frågor kan hjälpa till att avgöra vilken pool som bäst passar dina behov.

Trappa eller stege

Valet mellan trappa eller stege till din nya pool är även ett beslut som du måste ta. Båda alternativen har sina fördelar och vilket som passar bäst beror på poolens design och dina personliga behov.

En trappa är ofta en mer integrerad del av poolen och kan göra det enklare för barn och äldre att komma i och ur vattnet på ett säkert sätt. Det ger också poolen ett mer inbjudande och sammanhängande utseende. En stege tar å andra sidan mindre plats och kan vara ett kostnadseffektivt alternativ.

Poolskydd

Ett poolskydd är en ovärderlig del av din poolanläggning. Det kommer inte bara fungera som en säkerhetsåtgärd för att förhindra olyckor, speciellt om du har barn eller husdjur, utan det bidrar även till att hålla poolen ren från löv och annat skräp. Dessutom kan ett effektivt poolskydd minska avdunstningen av vatten och därmed också behovet av påfyllning, vilket sparar både vatten och pengar.

När du väljer poolskydd är det centralt att överväga vilken typ som bäst motsvarar din pools behov. Det finns olika varianter som manuella rullskydd, automatiska skydd som manövreras med knapptryckning och säkerhetsnät som spänns över poolen. Varje alternativ har sina fördelar och det kan vara klokt att diskutera med din pool-installatör vilket skydd som rekommenderas för just ditt poolprojekt.

Bygglov

Inför ditt poolbygge är det viktigt att vara uppdaterad kring gällande bygglovsreglerna. Generellt sett krävs inte bygglov för att anlägga en pool som grävs ner i marken. Detta beror på att en sådan pool inte anses vara en byggnad i plan- och bygglagens mening.

Det finns dock situationer där bygglov kan bli aktuellt, och det är viktigt att känna till dessa för att undvika onödiga förseningar och extra kostnader, speciellt i en stad som Stockholm där många områden har rådande detaljplaner som man måste förhålla sig till.

Om du planerar att placera din pool ovan mark eller om du ska göra andra åtgärder i anslutning till poolen såsom att bygga en, altan eller liknande kan det krävas bygglov. Det är också så att om din pool med tillhörande konstruktioner kommer att påverka omgivningen eller ändra fastighetens karaktär på ett betydande sätt kan det bli nödvändigt att ansöka om lov.

För att vara på den säkra sidan är det rekommenderat att du alltid tar kontakt med den lokala byggnadsnämnden i Stockholm för att få råd och information om vad som gäller just för din tänkta pool.

Anlita en poolbyggare

Valet av en kvalificerad poolbyggare är avgörande för att skapa din drömpool. Det är viktigt att du väljer en leverantör med goda referenser och erfarenhet av poolbyggen i Stockholm. En poolbyggare kan erbjuda värdefull vägledning genom hela projektet – dvs allt från design och konstruktion till slutlig installation.

Börja med att inhämta offerter från flera poolbyggare Stockholm. Detta ger dig en överblick över de tjänster och priser som finns tillgängliga och hjälper dig att göra ett informerat val. Tänk på att den billigaste offerten inte alltid är det bästa alternativet.

En seriös poolbyggare kommer att kunna presentera en tydlig plan för hur byggprocessen kommer att se ut och vad som förväntas av dig som kund. Det är också viktigt att diskutera garantier och avtal för att säkerställa att din pool kommer att byggas korrekt och att eventuella problem hanteras snabbt och effektivt.

Uppvärming

Det finns flera alternativ för att värma upp din pool och valet beror på dina behov, budget och miljömedvetenhet.

En energieffektiv metod är värmepumpen som utnyttjar omgivande luft för att värma vattnet. Värmepumpar är kostnadseffektiva i drift och har låg miljöpåverkan. Solpaneler är ett annat miljövänligt alternativ som utnyttjar solens strålar för att värma upp vattnet. Denna lösning är särskilt attraktiv i Stockholmstrakten där sommarsolen kan vara stark och dagarna långa.

För de som önskar en snabbare uppvärmning kan en el- eller gasvärmare vara ett alternativ. Dessa system värmer upp vattnet snabbt men kan vara dyrare i drift och har en större miljöpåverkan.