5 vanliga frågor om bygglov

2023-11-02

Processen kring bygglov kan ibland vara förvirrande och överväldigande att förstå. Det är inte ovanligt att ha frågor och funderingar kring ämnet. Just på grund av den anledningen har vi tagit fram denna artikel speciellt utformad för att ge en klar och konkret överblick över de mest vanliga frågorna kring bygglov.

Vi kommer att täcka allt från vad bygglov egentligen innebär, till hur och när du behöver ansöka om det. Informationen som presenteras här är avsedd att vara en vägledning för dig som överväger att bygga eller renovera och är osäker på hur bygglovsprocessen fungerar.

1. Var ansöker man om bygglov?

För att ansöka om bygglov ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun. Det är kommunen som har ansvaret för att hantera och godkänna bygglovsansökningar. Ofta har kommunerna en dedikerad undersida på sina webbplatser där du kan hitta all nödvändig information och blanketter för att ansöka om bygglov.

Kom ihåg att det som fastighetsägare är ditt ansvar att säkerställa att allt nödvändigt finns med i din bygglovsansökan. Detta kan vara allt från en detaljerad plan kring vad du vill bygga till vilket material som ska användas.

2. Vad händer om man bygger om utan bygglov?

Om du skulle genomföra en ombyggnad utan att ha fått nödvändigt bygglov, kan det leda till betydande konsekvenser. I första hand kommer du att bli skyldig att betala en sanktionsavgift. Storleken på denna avgift varierar och är beroende av omfattningen på det projekt du har utfört utan tillstånd.

Efter att ha betalat sanktionsavgiften, kommer du att behöva ansöka om bygglov retroaktivt för det arbete du redan har utfört. Det är viktigt att notera att det inte finns någon garanti för att detta bygglov kommer att beviljas, även om arbetet redan är utfört. Om bygglovet inte beviljas, kommer du med största sannolikhet att bli tvungen att riva det du har byggt och återställa platsen till dess ursprungliga skick.

3. Finns det hjälp att få vid bygglovsfrågor?

Ansökan om bygglov kan vara en komplex process, men det finns stöd att få. Det finns faktiskt företag som specialiserar sig på att hjälpa till med hela processen, från att ta fram de ritningar som behövs till att behandla underlag och skicka in ansökan. Ett exempel på ett sådant företag är bygglovskonsulter.com. Läs mer på deras hemsida om vad de kan erbjuda och deras bygglovsritningar pris så att du får mer kunskap gällande just detta ämne.

Dessa tjänster kan vara ovärderliga, särskilt om du är ny inom detta eller om du har ett större projekt på gång. Det kan vara svårt att navigera i alla regler och krav som finns kring bygglov, och ett misstag kan leda till förseningar eller till och med att din ansökan avslås. Genom att anlita en expert på området kan du vara säker på att allt går rätt till och att dina chanser till ett beviljat bygglov blir så stora som möjligt.

4. Vad är det för skillnad på bygganmälan och bygglov?

Begreppen bygganmälan och bygglov förväxlas ofta, men det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa två. Den enkla förklaringen är att bygglov och bygganmälan används vid olika typer av byggprojekt och det finns även en prisskillnad mellan dessa.

Bygglov krävs för mer omfattande och komplicerade byggprojekt. Å andra sidan används bygganmälan för mindre och enklare projekt.

5. Kostar det pengar att ansöka om bygglov?

Ja, det medför alltid en kostnad att ansöka om bygglov. Kostnaden för att ansöka om bygglov kan variera kraftigt beroende på projektets omfattning och komplexitet. Detta beror på att varje byggprojekt är unikt och kräver olika mängder tid och resurser från kommunens sida för att granska och godkänna.

Det finns ingen fastställd taxa för bygglovsansökan, utan det är upp till varje kommun att bestämma hur mycket de ska ta betalt. Detta innebär att kostnaden kan variera från kommun till kommun och projekt till projekt.