5 tips när du ska välja elavtal

2023-12-17

När det kommer till att välja elavtal kan processen kännas överväldigande. Med en mängd olika alternativ, priser och villkor är det viktigt att ta ett genomtänkt beslut för att säkerställa att du får det bästa möjliga avtalet.

Idag kommer vi dela med oss av 5 tips är för att vägleda dig genom denna process och hjälpa dig att förstå viktiga faktorer att ha koll på när du ska välja det elavtal som bäst passar dina behov och din livsstil. Dessa råd att ge dig en solid grund för att göra ett bra val – all från att jämföra priser till att undvika anvisade avtal.

1. Jämför elavtal för att hitta det billigaste alternativet

Priserna på elavtal kan variera kraftigt och för att hitta det billigaste elavtalet är det sällan fördelaktigt att välja det första bästa alternativet som dyker upp. Det är viktigt att noggrant granska de olika alternativen som finns tillgängliga på marknaden. Ett effektivt sätt att göra detta är att titta på jämförpriset, som inkluderar alla kostnader och avgifter, vilket ger en mer transparent bild av det totala priset.

Vissa elbolag marknadsför sina avtal med termen ”el till inköpspris”. Detta innebär att priset du betalar för din el motsvarar det pris som elbolaget själva har betalat för inköpet. Men det är viktigt att komma ihåg att detta inte är hela bilden. Oftast tillkommer det ytterligare avgifter till detta pris, såsom inköpspåslag, kostnader för elcertifikat, och möjligtvis månads- eller årsavgifter.

För att göra en rättvis och korrekt jämförelse mellan olika elavtal är det avgörande att be om ett jämförpris. Detta pris bör inkludera alla potentiella kostnader och avgifter, vilket möjliggör en enkel och rättvis jämförelse mellan olika erbjudanden. Genom att noggrant jämföra dessa priser kan du på ett effektivt sätt hitta det billigaste elavtalet som bäst matchar dina behov och budget.

2. Fundera om du vill ha fast eller rörligt elpris

När du ska välja elavtal står valet ofta mellan fast och rörligt elpris. Det kan vara en svår övervägning som kan ha stor inverkan på din framtida elkostnad.

Med ett fast elpris låser du in ett bestämt pris under en specifik period. Detta kan vara fördelaktigt i tider med stigande elpriser, eftersom det ger en förutsägbar kostnad och skydd mot prisökningar. Å andra sidan kan du missa potentiella besparingar om elpriserna sjunker.

Med ett rörligt elpris varierar kostnaden för elen i takt med marknadspriset. Detta innebär att ditt elpris kan öka eller minska beroende på marknadens svängningar. Ett rörligt elpris kan vara fördelaktigt när marknadspriserna är låga, men det medför också en osäkerhet eftersom priset kan variera över tid.

Det är även viktigt att notera att det finns olika typer av rörliga elavtal. Vissa avtal följer direkt marknadens prisfluktuationer timme för timme, medan andra har en viss fördröjning eller beräknas utifrån en genomsnittskostnad över en viss tidsperiod.

3. Undvik anvisade elavtal

Om du inte aktivt väljer ett elavtal blir du automatiskt tilldelad ett så kallat anvisat elavtal av ditt elnätsföretag. I dessa fall anvisas du till en elleverantör och debiteras ett anvisat pris. Det är viktigt att förstå att anvisade elavtal vanligtvis inte är de mest förmånliga alternativen på marknaden.

Anvisade elavtal används som en tillfällig lösning för konsumenter som inte har valt ett specifikt elavtal. Dessa avtal har i regel högre priser jämfört med de avtal som man kan välja genom att aktivt jämföra olika elhandelsföretag.

Det är därför viktigt att vara proaktiv i din val av elavtal. Genom att aktivt välja ett avtal, vare sig det är med fast eller rörligt pris, kan du säkerställa att du får ett mer konkurrenskraftigt pris.

4. Kolla upp uppsägningstider och bindningstider

När du överväger att byta elavtal är det viktigt att inte bara titta på de nya avtalens villkor, utan också att noggrant granska uppsägningstider och bindningstider för ditt nuvarande avtal, om du har ett. Dessa faktorer kan påverka din förmåga att byta leverantör och kan innebära extra kostnader om du inte följer avtalets villkor.

Det är även klokt att ta en titt på hur ditt nuvarande avtal (om du har något) ser ut på den fronten för att få bättre koll på hur pass fritt du kan byta mellan elavtal i dagsläget.

5. Grön el är aldrig fel

I dagens samhälle, där miljömedvetenhet blir allt viktigare, är valet av grön el inte bara ett personligt val utan också ett bidrag till en hållbar utveckling.

När du väljer ett elavtal med grön el tar du ett steg mot att skapa en bättre värld och en ljusare framtid för kommande generationer. Genom att stödja utvecklingen och användningen av förnybar energi bidrar du till att minska beroendet av fossila bränslen och främjar en mer hållbar energiproduktion.

Många elbolag erbjuder idag alternativ för grön el, och ofta till konkurrenskraftiga priser. Det innebär att du inte bara gör ett miljövänligt val, utan också ett ekonomiskt förnuftigt val.