5 saker du bör ha koll på om attefallshus

2024-04-21

Det ökade intresset för kompakta boendelösningar har gjort attefallshus till ett populärt alternativ för den som söker ett enklare och mer flexibelt sätt att leva eller vill utöka sitt befintliga boende.

Innan du påbörjar projektet att uppföra ett attefallshus är det viktigt att känna till vissa aspekter. Det är avgörande att förstå de regler och förutsättningar som gäller från planbestämmelser till design och funktion. I den här artikeln kommer vi att gå igenom 5 centrala punkter som du inte får missa för att ditt attefallshusprojekt.

1. Bygglov behövs i regel inte

När du planerar att bygga ett attefallshus är en av de största fördelarna att du i normala fall inte behöver söka bygglov. Detta underlättar och påskyndar processen avsevärt. Istället för bygglov krävs det att du gör en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Påbörja inte bygget förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Detta besked är din bekräftelse på att alla förutsättningar är uppfyllda och att du kan starta byggnationen utan problem.

Även om ett attefallshus inte kräver bygglov finns det tydliga regler för dess placering. En grundregel är att attefallshuset måste uppföras på minst 4,5 meters avstånd från tomtgränsen. Önskar du placera huset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs vanligtvis medgivande från berörda grannar.

Det är viktigt att notera att även om attefallshus generellt är bygglovsbefriade kan det förekomma att vissa kommuner har specifika krav som innebär att bygglov ändå blir nödvändigt. Kontrollera därför alltid med din kommun för att försäkra dig om att du följer lokala bestämmelser.

2. Den maximala storleken

Vad gäller storleken på ett attefallshus är det centralt att känna till den övre gränsen för husets storlek. Enligt de regler som styr byggandet av attefallshus är den maximala byggarean 30 kvadratmeter. Detta innebär att husets grundyta inte får vara större än så. Höjden är också reglerad där det högsta tillåtna måttet från marken till taknocken är 4 meter.

Om du funderar på att uppföra mer än ett attefallshus på din tomt är det viktigt att komma ihåg att den totala byggarean för samtliga hus tillsammans inte får överskrida 30 kvadratmeter. Detta innebär att om du exempelvis redan har ett attefallshus på 15 kvadratmeter och vill bygga ett till, får det nya huset inte vara större än 15 kvadratmeter för att du ska hålla dig inom de tillåtna ramarna.

3. Olika regler gällande uthyrning

Att hyra ut ditt attefallshus kan vara ett smart sätt att skapa en extra inkomst. Det är dock viktigt att känna till och följa reglerna för uthyrning. Om attefallshuset främst används för eget bruk och hyrs ut tillfälligt, beskattas enbart inkomster som överstiger 40 000 kronor per år. Detta innebär att om du hyr ut ditt hus och intäkterna ligger under denna summa, är de skattefria.

För de hyresintäkter som överstiger 40 000 kronor per år tillåts du göra ett avdrag på 20 procent av de totala bruttointäkterna. Det belopp som återstår efter avdraget ska beskattas som inkomst av kapital. Detta avdrag är till för att täcka kostnader för underhåll och eventuell förvaltning av fastigheten.

När det gäller själva hyressättningen finns det inga lagstadgade begränsningar, vilket innebär att du som ägare har friheten att bestämma hyrans storlek. Dock är det viktigt att sätta en marknadsmässig hyra för att undvika problem med Skatteverket. Om hyran anses vara oskäligt hög eller låg kan det få skattemässiga konsekvenser.

4. Rätt hantverkare är A och O

Att välja rätt hantverkare för att bygga ditt attefallshus är såklart väldigt viktigt för projektets framgång. En seriös och behörig hantverkare kommer inte bara att säkerställa att arbetet utförs korrekt och i enlighet med alla tekniska krav utan även att det följer gällande byggnormer och säkerhetsföreskrifter. Gör en ordentlig kontroll och research kring hantverkare eller byggföretaget. Du bör exempelvis kontrollera referenser och tidigare projekt för att få en uppfattning om deras arbetsstandard och pålitlighet.

När du väljer hantverkaren eller byggföretaget som ska bygga attefallshus är det också klokt att begära in skriftliga offerter från flera olika aktörer. Detta ger dig möjlighet att jämföra priser och tjänster för att hitta det bästa alternativet för ditt projekt. Kom ihåg att det billigaste alternativet inte nödvändigtvis är det bästa valet. Kvalitet och erfarenhet bör väga minst lika tungt i ditt beslut.

5. Attefallshus kan användas till flera saker

Attefallshus erbjuder en mångsidighet som är svår att finna i andra byggnadsprojekt. Dessa kompakta byggnader är inte begränsade till att vara enbart en förlängning av ditt hem, utan kan tjäna många olika syften. Ett vanligt användningsområde är att inreda dem som komplementbostadshus, vilket innebär att de kan fungera som en helt självständig bostad med kök och badrum. Detta gör dem idealiska för att inhysa gäster eller ge äldre barn ett första steg mot eget boende.

Utöver att tjäna som bostad kan attefallshusen även användas som gäststugor, vilket skapar en välkomnande och privat plats för besökande vänner och familj. De kan även fungera som praktiska förråd för förvaring av allt från trädgårdsredskap till säsongsmässiga dekorationer. För den som har behov av en arbetsplats eller ett hobbyrum erbjuder attefallshuset en perfekt tillflyktsort från huvudbostaden.

Det är som sagt även fullt lagligt att hyra ut ditt attefallshus till en hyresgäst, vilket kan vara ett attraktivt sätt att generera extra inkomst. Men kom ihåg att ha koll på vilka lagar och regler som gäller kring uthyrning samt beskattningen av denna inkomst.